آزمایشگاه هوش مصنوعی

و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بیش از سی سال فعالیت خود، تاکنون توانسته است با رقومی نمودن منابع مکتوب، حجم عظیمی از دادگان متنی را فراهم آورد. تأسیس آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با تأکید بر نگاه برون‌سازمانی، گام جدیدی برای هم‌افزایی حداکثری با دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و افراد فعال در حوزه پردازش هوشمند محتوای اسلامی است. تولید و انتشار مجموعه دادگان و پیکره‌ها و سرویس‌های مورد نیاز برای زمینه‌سازی و تسهیل فرایندهای پردازش محتوای اسلامی نیز از مأموریت‌های اصلی آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور به شمار می‌رود.

ورود به سایت

حوزه‌های تحقیقاتی

سرویس‌گیرندگان

پیکره‌ها

پیکره حدیث

بیش از 15 هزار حدیث از کتاب شریف کافی به همراه برچسب هایی از قبیل سند، متن، راوی، معصوم، نمایه و ..

پیکره موازی متن و ترجمه

بیش از 260 هزار تکه متن به زبان عربی به همراه ترجمه معادل فارسی آنها از 140 جفت عنوان کتاب.

پیکره موازی متن و تصویر

حاوی تصویر یک میلیون کلمه عربی و فارسی از 116 جلد کتاب به همراه معادل متنی تایید شده توسط انسان.

پیکره مقالات علمی علوم اسلامی و انسانی

حاوی 10 هزار مقاله به زبان فارسی به همراه کلیدواژه و چکیده و موضوع مجله

پیکره تحلیل صرفی عربی

بیش از 320 هزار کلمه از قرآن کریم و کتاب شرایع الاسلام شامل بیش از 20 برچسب صرفی از قبیل پیراسته، ریشه، قسم کلمه، تعداد، شخص، وزن، باب و ...

پیکره موجودیت های اسمی احادیث

شامل 60 هزار حدیث برچسب گذاری شده با برچسب هایی از قبیل موجودیت اسمی اشخاص، جای‌ها، نام کتب، نام گروه ها و قبایل، زمان ها و رویدادهای خاص و ...

داده محک پیراسته کلمات عربی

شامل 5 هزار کلمه از گونه های مختلف ساخت‌واژی عربی مانند کلمات با ریشه های مضاعف، مهموز یا معتل، کلمات با ربشه های بالای سه حرف، ادات حرفی و اسمی و ... به همراه پیراسته تعیین شده توسط انسان.

پیکره متن، ترجمه و تفسیر قرآن کریم

شامل متن قرآن کریم با رسم‌الخط عثمانی و علائم سجاوندی، ۶ کتاب ترجمه، ۲ کتاب تفسیر و ۳ دوره کامل ترتیل با صوت قاریان مشهور قرآن

تماس با ما