حوزه‌های تحقیقاتی

استخراج اطلاعات

استخراج اطلاعات یا Information Extraction، اشاره به استخراج خودکار اطلاعات ساختاریافته همچون موجودیت ها، روابط بین موجودیت ها، و موجودیت های توصیف ویژگی از منابع غیرساختاریافته دارد.

پروژه‌های مرتبط

آیه‌یاب
حدیث‌یاب
لینک پاورقی کتاب
استنادسنجی مقالات
نمایه‌یار
استخراج رویداد
خلاصه‌سازی مقالات
استخراج کلیدواژه
بازیابی اطلاعات و جستجو
شبکه کلیدواژگان
ابر کلیدواژگان
استخراج مدخل و توصیف از کتب لغوی
برچسب‌گذاری موجودیت‌های اسمی