پروژه‌ها

زبان‌شناسی رایانشی

تحلیلگر صرفی نور
تحلیل صرفی و نحوی قرآن کریم
جستجوی ساخت‌یافته صرف و نحو قرآن کریم
ریشه‌یاب فارسی
پیراسته‌سازی کلمات عربی
تصحیح فاصله
اعراب‌گذاری
بازیابی اطلاعات و جستجو
برچسب‌گذاری صرفی کلمات فارسی
خطایابی متن
مدل زبانی حدیث

مشابه‌یابی و رده‌بندی متون

مشابه‌یابی لفظی احادیث
تقلب‌یابی متون
مشابه‌یابی معنایی احادیث
بازیابی اطلاعات و جستجو
جستجوی مفهومی محتوای قرآنی
رده‌بندی متون
رده‌بندی ابواب فقهی
مدلسازی موضوعی
رده‌بندی موضوعی احادیث
مشابه یابی پاراگراف کتب
اصل‌یابی احادیث
مشابه‌یابی عنوان‌های هم‌سان

استخراج اطلاعات

آیه‌یاب
حدیث‌یاب
لینک پاورقی کتاب
استنادسنجی مقالات
نمایه‌یار
استخراج رویداد
خلاصه‌سازی مقالات
استخراج کلیدواژه
بازیابی اطلاعات و جستجو
شبکه کلیدواژگان
ابر کلیدواژگان
استخراج مدخل و توصیف از کتب لغوی
برچسب‌گذاری موجودیت‌های اسمی

سیستم‌های پیشنهاد دهنده

آیات مرتبط
پیشنهاد مقالات دیگران
پیشنهاد مقالات اختصاصی
پیشنهاد کوئری
پیشنهاد کتاب

ترجمه ماشینی

همترازی متن و ترجمه
ترجمه یابی احادیث

پردازش تصویر و صوت

تبدیل تصویر به متن
تبدیل صوت به متن
ترازبندی صوت و متن

بازیابی اطلاعات و جستجو

جستجوی هوشمند و جامع نوریاب
اتوکامپلیت

بصری‌سازی

گاه‌شمار
بصری‌سازی سلسله راویان احادیث
احادیث هم گروه کتب فریقین