درباره ما

آزمایشگاه هوش مصنوعی
و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور

تصویر ساختمان مرکز نور

توجه به فناوری‌های نوین پردازش هوشمند محتوا، از ابتدای تأسیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، جزو رسالت‌های اصلی نور بوده است. مبتنی بر این مسأله در سال 1371 سمینار ملی کامپیوتر و علوم اسلامی، توسط مرکز برگزار شد. پس از آن نرم افزارهای اسلامی متعددی بر همین مبنا تولید و منتشر شدند.

در دهه 80 پروژه “اعتبارسنجی ماشینی اسناد روایات” بعنوان اولین محصول با استفاده از قابلیتهای هوش مصنوعی تولید و در قالب نرم‌افزار درایه النور عرضه شد.

با گسترش نیاز برای توسعه قابلیتهای هوشمند در سال 1391 بخشی با عنوان بخش متن کاوی و پردازش های هوشمند در مرکز شکل گرفت که جهشی در توسعه قابلیتهای هوشمند در نرم افزارهای اسلامی را به دنبال داشت؛ که از آن زمان تا کنون، بیش از 30 دستاورد در این زمینه به نتیجه رسیده است؛ از جمله:

  • تحلیل‌گر صرفی و ریشه‌یاب هوشمند کلمات در پایگاه جامع قرآن و قاموس نور
  • سامانه های پیشنهاددهی محتوای احادیث و مقالات در پایگاه‌های جامع الاحادیث و نورمگز
  • سرویس های آیه‌یاب و حدیث‌یاب در پایگاه نورلایب
  • سامانه تقلب‌یابی سمیم نور
  • تحلیل استنادات مقالات و پیونددهی پاورقی کتب

تأسیس آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با تأکید بر نگاه برون‌سازمانی، گام جدیدی است برای هم‌افزایی حداکثری با دانشگاهها و پژوهشگاه‌های فعال در حوزه پردازش هوشمند محتوای اسلامی.

از سوی دیگر، تولید و انتشار مجموعه دادگان و پیکره‌ها و سرویس‌های مورد نیاز برای جریان‌سازی و تسهیل فرایندهای پردازش محتوای اسلامی نیز از مأموریت‌های اصلی آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی و انسانی دیجیتال نور به شمار می‌رود.