حوزه‌های تحقیقاتی

سیستم‌های پیشنهاد دهنده

سیستم پیشنهاد دهنده (توصیه‌گر)، زیرمجموعه‌ای از سیستم‌های بازیابی اطلاعات است که به دنبال پیش‌بینی رتبه یا اولویتی است که کاربر ممکن است به یک مورد (محصول) بدهد. به عبارت ساده‌تر، الگوریتمی است که موارد مرتبط را به کاربران پیشنهاد می‌کند. به عنوان نمونه، یک سیستم پیشنهادگر به سوالاتی نظیر «کدام مقاله را بخوانم» و «کدام کتاب به سلیقه‌ من نزدیک‌تر است» پاسخ خواهد داد. دو شیوه معمول در این سیستم‌ها، «پیشنهاد بر اساس مشارکت» و «پیشنهاد بر اساس محتوا» است.

پروژه‌های مرتبط

آیات مرتبط
پیشنهاد مقالات دیگران
پیشنهاد مقالات اختصاصی
پیشنهاد کوئری
پیشنهاد کتاب