حوزه‌های تحقیقاتی

زبان‌شناسی رایانشی

زبان‌شناسی رایانشی یا زبان‌شناسی محاسباتی (به انگلیسی: Computational Linguistics  یا CL ) حوزه‌ای بینارشته‌ای است که از آمیزش مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و زبان‌شناسی پدید آمده است. واژه‌ی «رایانش» در زبان فارسی به معنای «محاسبات» است. پژوهشگران این رشته معمولاً متن‌های مختلف را تبدیل به بردارهای فراوانی کلمات می‌کنند و سپس برای رسیدن به نتیجه‌ی موردنظرشان محاسبات لازم را بر روی این بردارها انجام می‌دهند. از این جهت است که به آن زبان‌شناسی «رایانشی» یا «محاسباتی» می‌گویند.

پروژه‌های مرتبط

تحلیلگر صرفی نور
تحلیل صرفی و نحوی قرآن کریم
جستجوی ساخت‌یافته صرف و نحو قرآن کریم
ریشه‌یاب فارسی
پیراسته‌سازی کلمات عربی
تصحیح فاصله
اعراب‌گذاری
بازیابی اطلاعات و جستجو
برچسب‌گذاری صرفی کلمات فارسی
خطایابی متن
مدل زبانی حدیث