محصولات گروه پردازش هوشمند

تحلیل صرفی کلمات عربی

در این سرویس شما می توانید با وارد کردن یک کلمه عربی تمام حالات صرفی و جزئیات آن را دریافت کنید.

کلیدواژه

در این سرویس می توانید با وارد کردن متن یا مقاله مورد نظر، کلیدواژه های آن را دریافت کنید.

اعراب گذاری

سیستم اعراب گذار قادر است تا احادیث و روایات بدون اعراب را با درصد موفقیت بالایی حرکت گذاری کند.

تشخیص موجودیت های اسمی فارسی

در این سرویس می توانید با وارد کردن متن مورد نظر خود، برچسب های عبارات از جمله شخص، سازمان،رویداد و … را دریافت کنید.

تبدیل تصویر به متن

سیستم تبدیل تصویر به متن قادر است تا تصاویر  به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی را با دقت بالایی به متن تبدیل کند

تحلیل صرفی و نحوی قرآن

به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، تمام آیات قرآن از نظر صرف و نحو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و جز به جز کلمات و حروف از لحاظ تجزیه و ترکیب برچسب گرفته اند .

ریشه یاب فارسی

در این سرویس می توانید با وارد یک کلمه فارسی، ریشه آن کلمه را دریافت کنید. به عنوان نمونه کلمه انسانهای تبدیل به انسان می شود.

دسته بندی موضوعی متن

در دسته بندی موضوعی شما می توانید با وارد کردن یک مقاله یا پاراگراف موضوع آن مقاله را اعم از اقتصادی، اجتماعی و … دریافت کنید.

مدل سازی موضوعی

در مدل سازی موضوعی به کشف ارتباط بین واژه ها بر اساس با هم آیی در مقالات با هدف ایجاد دسته بندی کلمات پرداخته می شود.

تصحیح فاصله

این سرویس با کیفیتی مناسب می تواند چسبیدگی کلمات را اصلاح کند.

خلاصه ساز

این سرویس متن ورودی یا کتاب شما را با کیفیت و سرعت بالا خلاصه می کند.

ریشه یاب عربی

در این سرویس می توانید با وارد یک کلمه عربی، ریشه آن کلمه را دریافت کنید. به عنوان نمونه کلمه یکرمون تبدیل به یکرم می شود.

ابرکلیدواژه ها

ابر کلیدواژه بر روی دسته‌ای از مقالات که در یک موضوع خاص نوشته شده‌اند تمامی کلیدواژه‌ها را بر اساس تعداد رخداد آن‌ها نمایش دهد.

شبکه کلیدواژه ها

یکی از روش‌های مرسوم یافتن موضوعات نهان در مجموعه‌ای از اسناد، ترسیم نمای بصری از شبکه ارتباطات آنها است که به‌طور خودکار ساماندهی، فهمیدن، جستجو کردن و خلاصه کردن اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهد.