استخراج رویداد

پروژه‌ها امروزه حجم داده های زیادی وجود دارد که به راحتی در دسترس هستند ولی یافتن اطلاعات مناسب و مورد نیاز در داخل این منابع به یک مشکل چالش برانگیز تبدیل شده اند. به همین دلیل Information Extraction برای استخراج اطلاعات از متون خام توسعه داده شد. استخراج رویداد یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است […]