پروژه‌ها

استخراج رویداد

امروزه حجم داده های زیادی وجود دارد که به راحتی در دسترس هستند ولی یافتن اطلاعات مناسب و مورد نیاز در داخل این منابع به یک مشکل چالش برانگیز تبدیل شده اند. به همین دلیل Information Extraction برای استخراج اطلاعات از متون خام توسعه داده شد. استخراج رویداد یکی از پیچیده ترین موضوعاتی است که در استخراج اطلاعات وجود دارد.

مفاهیم اولیه در استخراج رویداد:

 • رویداد: هر چیزی که در یک زمان و مکان خاص اتفاق می افند
 • محرک رویداد: مهمترین دلیل رخداد رو بیان میکند
 • دلیل رویداد
 • Event Mention

مراحل الگوریتم

 • Data Preprocessing

یکی از مهمترین مراحل کار آماده کردن دیتا می باشد که شامل

 • Tokenizing
 • word stemming
 • Part Of Speech tagging
 • noun and verb group detecting
 • name entity recognition
 • Event Extraction Methods
  • Sentence Classification Stage
   • Rule based Event Extraction
   • Machine Learning based Event Extraction
   • Semantic based Event Extraction
  • Argument Extraction Stage
   • Shallow Parsing
   • Rule-based Argument Extraction