برچسب‌گذاری صرفی زبان فارسی

“برچسب‌گذاری ادات سخن” یا “برچسب گذاری صرفی زبان فارسی” سامانه‌ای است که یکی از مهمترین پردازش‌های متون فارسی را بر عهده دارد. این برنامه در زمینه زبان‌‏شناسی محاسباتی(Computational Linguistic) با نام ابزار برچسب‏‌گذاری (Part Of Speech Tagging) مورد توجه قرار می‌گیرد. برچسب‌‏گذاری یکی از پایه‏‌ای‏‌ترین نیازهای پردازش هوشمند متون به حساب می‏‌آید که وابسته به […]