پیشنهاد کوئری

پروژه‌ها با استفاده از سوابق جستجوی کاربران در پایگاه‌های اینترنتی نورلایب (کتابخانه دیجیتال نور) و نورمگز (مجلات تخصصی نور)، کلمات و ترکیبات مرتبط با جستجوی فعلی را همزمان با اعلام نتیجه، به عنوان پیشنهاد برای جستجو نمایش می‌دهد.به عنوان مثال چنانچه کاربر کلمات “سبک زندگی” را در متن کتب جستجو کند، بعد از نمایش لیست […]

پیشنهاد مقالات اختصاصی

پروژه‌ها سیستم های پیشنهاددهنده زیرمجموعه ای از سیستم های تصمیم یار می باشند که توانایی تحلیل رفتارهای گذشته و ارائه توصیه هایی برای مسائل جاری را دارا هستند؛ به زبان ساده تر، در سیستم های پیشنهاددهنده تلاش بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر به کمک اطلاعاتی که از شیوه رفتار وی […]

آیات مرتبط

پروژه‌ها هر یک از آیات قرآن در برگیرنده مفهوم یا مفاهیمی است که با توجه به شأن نزول آیات و بیان کنایی و تمثیلی قرآن، شناسایی و استخراج این مفاهیم باید توسط خبره و دانشمندان علوم قرآنی انجام شود. تفاسیر قرآن، منابع ارزشمندی هستند که نظرات خبرگان قرآنی در آنها بیان گردیده است و با […]