حدیث یاب

این سیستم به صورت خودکار تمام عبارات موجود در یک صفحه را تحلیل می کند و با مقایسه آن با تمام احادیث کتب معتبر حدیثی، در صورت تطابق بالا، متن مورد نظر را به شناسه حدیث کشف شده در پایگاه جامع الاحادیث متصل می نماید. نمونه ویژگی مومن در روایتی از امام رضا علیه السلام […]