آیه‌یاب

با استفاده از سرویس آیه یاب می توانید آیات موجود در متن مورد نظر را پیدا کرده و هم چنین سوره و شماره آیه را نیز پیدا کنید. نمونه اجازه گرفتن برای ورود به خانه دیگران، مخصوص خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست، همان گونه که در سوره نور می خوانیم: لا […]