مشابه یابی لفظی احادیث​

پروژه‌ها در ساختار بیان احادیث، بسیاری از احادیث با تغییرات کم و زیاد لفظی در منابع مختلف آمده اند که بحث مقارنه الحدیث هم از دیرباز به مبحث تشابه حدیث از لحاظ معنایی و لفظی می پردازد. شناسایی ماشینی این شباهت ها ،هرچند از حیث لفظی ،می تواند گامی بلند در شناسایی دقیق تر مصادر […]

دسته‌بندی موضوعی متن

“رده‌بندی” خودکار متون در حوزه پردازش زبان‌های طبیعی از جمله تحلیل‌های پراهمیت می‌باشد. به منظور درک بهتر از رده‌بندی متون (دسته بندی متون) می‌توان به روند شناسایی رده یا طبقه یک متن ناشناخته مثال زد. این نرم‌افزار با استفاده از الگوریتم K نزدیک‌ترین همسایه و دو معیار فاصله متون، عملیات خود را انجام می‌دهد. در […]