Event Extraction from Classical Arabic Texts

مقالات​ نویسندگان Razieh Baradaran, Behrouz Minaei-Bidgoli چکیده Event extraction is one of the most useful and challenging Information Extraction (IE) tasks that can be used in many natural language processing applications in particular semantic search systems. Most of the developed systems in this field extract events from English texts; therefore, in many other languages in […]

مدل‌سازی موضوعی

مقالات​ مدل‌سازی موضوعی یک‌سری روش است که به طور اتوماتیک ساماندهی، فهمیدن، جستجوکردن و خلاصه کردن اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهند. یا به عبارت دیگر مدل‌سازی موضوعی یکی از روش‌های مرسوم یافتن موضوعات نهان در مجموعه‌ی اسناد می‌باشد. با افزایش حجم اسناد و اطلاعات و از طرفی نمایش آن‌ها به صورت دیجیتال در قالب اخبار، […]

بهبود برچسب گذاری ادات سخن کلمات ناشناخته‌ی متون فارسی به کمک قوانین انجمنی

مقالات​ نویسندگان مینایی، بهروز ؛ الهی منش، محمدحسین چکیده این مقاله یکی از دغدغه‌های بزرگزبان‌شناسی محاسباتی یعنیبرچسب‌گذاری ادات سخن کلمات ناشناخته را مورد بحث و تحقیق قرار داده است. برچسب‌گذاری ادات سخن که یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای پردازش هوشمند متن به حساب می‌آید، وابسته به زبان متن مورد پردازش است. از این رو فراهم‌سازی برچسب‌گذاربا […]

تحلیل‌گر هوشمند صرفی نور

مقالات نویسندگان دانش، سید محمد چکیده در این مقاله قصد داریم به بررسی «تحلیلگر صرفی نور» که برنامه هوشمند پردازش صرفی زبان عربی است، بپردازیم. این سامانه، کلمات عربی را حتی الامکان با استفاده از قواعد معتبر زبان عربی تجزیه و تحلیل می کند و در صورت نیاز با حداقل استفاده از بانک های اطلاعاتی […]

مروری بر روشهای دسته بندی سلسله مراتبی اسناد متنی با دید مقایسه ای

مقالات​ نویسندگان خشنوا طاهر، خدیجه ؛ مینایی بیدگلی، بهروز ؛ رضایی نور، جلال چکیده امروزه حجم عظیمی از اطلاعات و دانش به صورت متنی و به فرم دیجیتال هستند. با توجه به روند رشد دانش، دسته بندی اسناد برای کاهش پیچیدگی اطلاعات و دسترسی آسان و سریع به آنها، امر بسیار مهمی است. در دنیای […]

برچسب‌گذاری ادات سخن متون فارسی به کمک مدل مخفی مارکوف

مقالات​ نویسندگان الهی منش ، محمدحسین ؛ مینایی​ ، بهروز چکیده در این مستند، به یکی از دغدغه های بزرگ در زمینه زبان شناسی محاسباتی(۱) با نام برچسب گذاری ادات سخن (part of speech tagging) پرداخته شده است. برچسب گذاری ادات سخن که یکی از پایه ای ترین نیازهای پردازش هوشمند متن به شمار می […]

کنکاشی در الگوریتم‌های خطایابی

مقالات نویسندگان مینایی، بهروز ؛ شیخ الاسلام، محمدحسین چکیده خطایابی،(1) شامل دو بخش اصلی است: بخش اول، بهره‌گیری از یک واژه نامه(2) است و بخش دوم، مجموعه‌ ای از الگوریتم‌ ها و شگردها(Techniques) می‌باشد که این واژه ‌نامه برای خطایابی استفاده می‌کند. این شگردها‌ به سه دسته‌ اصلی تقسیم می‌شود: 1. جستجو در واژه‌ نامه؛ […]