شناسایی زبان

در این سرویس از احتمال حضور کاراکترها و همچنین احتمال باهم آیی آنها جهت تشخیص زبان متن استفاده شده‌‏است. نمونه سلام،خوبی؟

پیراسته‌ساز عربی

پیراسته‌سازی (حذف پیشوند و پسوند) یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در پردازش زبان های طبیعی و بازیابی اطلاعات متنی است.در سرویس پیراسته‌ساز (Stemmer) در فرایند پردازش متن می توانید با وارد کردن کلمه مورد نظر خود پیراسته‌ آن را دریافت کنید. نمونه بقلبهم