ابر کلیدواژه‌ها

کلیدواژه در واقع کلمات یا عبارات خاصی هستند که با توجه به آنها یا جستجوی آنها در بانکهای اطلاعاتی می‌توان به‌راحتی به مطالب مورد نیاز یا مقاله موردنظر دست یافت که این کلیدواژه‌ها می‌توانند چارچوب کلی یک بحث را نشان دهند. در همین راستا ابر کلیدواژه می‌تواند بر روی دسته‌ای از مقالات که یک در […]

مدل‌سازی موضوعی

  مدل‌سازی موضوعی یک‌سری روش است که به طور اتوماتیک ساماندهی، فهمیدن، جستجوکردن و خلاصه کردن اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهند. یا به عبارت دیگر مدل‌سازی موضوعی یکی از روش‌های مرسوم یافتن موضوعات نهان در مجموعه‌ی اسناد می‌باشد. با افزایش حجم اسناد و اطلاعات و از طرفی نمایش آن‌ها به صورت دیجیتال در قالب اخبار، […]

بهبود برچسب گذاری ادات سخن كلمات ناشناخته‌ی متون فارسی به كمك قوانین انجمنی

 هفدهمین كنفرانس ملی انجمن كامپیوتر ایران سال 1390 صفحه 163- 168

تحلیل‌گر هوشمند صرفی نور

در این مقاله قصد داریم تا “تحلیلگر صرفی نور” را كه یك برنامه‌ی هوشمند پردازش صرفی زبان عربی است مورد ارائه و بررسی قرار دهیم. این سامانه كلمات عربی را حتی الامكان با استفاده از قواعد معتبر زبان عربی تجزیه و تحلیل می كند و در صورت نیاز با حداقل استفاده از بانك های اطلاعاتی […]

مروری بر روشهای دسته بندی سلسله مراتبی اسناد متنی با ديد مقايسه ای

امروزه حجم عظيمي از اطلاعات و دانش به صورت متني و به فرم ديجيتال هستند. با توجه به روند رشد دانش، دسته بندي اسناد براي كاهش پيچيدگي اطلاعات و دسترسي آسان و سريع به آنها، امر بسيار مهمي است. در دنياي واقعي بسياري از مسائل دسته- بندي اسناد متني، داراي ماهيت سلسله مراتبي هستند. الگوريتم […]

برچسب‌گذاری ادات سخن متون فارسی به كمك مدل مخفی ماركوف

منابع مقاله: ره‌آورد نور(34) ،(سمینار فناوری‌های پردازش هوشمند متون اسلامی)، بهار 1390، ص 102-106، ؛

كاربردهای داده‌كاوی در علوم اسلامی

منابع مقاله: ره‌آورد نور(34) ،(سمینار فناوری‌های پردازش هوشمند متون اسلامی)، بهار 1390، ص 7-12، ؛

كنكاشی در الگوریتم‌های خطایابی

منابع مقاله: ره‌آورد نور(34) ،(سمینار فناوری‌های پردازش هوشمند متون اسلامی)، بهار 1390، ص 83-89، ؛