سرویس تحلیل صرفی کلمات عربی

«تحلیل‌گر صرفی نور» نرم‌افزاری است که برای مقاصد تحقیقاتی روی متون عربی طراحی و تولید شده است. این سامانه، پردازش صرفی کلمات عربی را بر عهده دارد و می‌تواند در هر دو حالت با اعراب و یا بدون اعراب، تمام حالات صرف معتبر را برای هر کلمه اعلام نماید. بدلیل اساسی بودن پردازش صرفی، شناسایی و تحلیل دقیق کلمات متن اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل این سامانه در پردازش متون عربی نقش پایه‌ای دارد و زیربنای تعداد زیادی از کارهای تحقیقاتی دیگر قرار می‌گیرد. از جمله‌ی این پردازش‌ها می‌توان به برچسب‌گذاری کلمات متن، تحلیل نحوی، ریشه‌یابی تصریفی(پیراسته سازی)، شناسایی الگو، ترجمه‌ی ماشینی، خلاصه سازی و تبدیل متن به صوت و برعکس اشاره نمود.
هم چنین می توانید صرف و نحو کامل قرآن را نیز ملاحظه فرمایید.
متن خود را در کادر زیر وارد کرده و پس از فشردن دکمه پردازش تا دریافت نتیجه شکیبا باشید.